Ciklidbladet

Ciklidbladet

 

Ciklidbladet

Sedan 2008 har Iteca arbetat med Ciklidbladet

Arbetet består av:

  • Ta emot material från redaktör
  • Sätta tidning och layout
  • Korrekturrättningar (från korrekturläsare)
  • Skicka till tryckeri i Graspo / Tjeckien

 

Kom

Kom

KOM

Sedan 2006 har Iteca arbetat med tidningen KOM

Arbetet består av:

  • Ta emot material från redaktör
  • Sätta tidning och layout
  • Korrekturrättningar (från korrekturläsare)
  • Skicka till tryckeri PR-offset / Sverige